Opplæringstilbud

 

Lærlingplasser

Vi kan tilby lærlingplasser i totalt 18 verksteder sentralt beliggende i Oslo og Viken (tidligere Akershus, Buskerud og Østfold). Vi driver opplæring i reparasjon av lette kjøretøy, bilskadefaget, reservedelsfaget og billakkererfaget. Under kan du lese mer om hvert fagområde.

Det er våre medlemsbedrifter som har ansvaret for formidling av de plassene bedriftene til enhver tid har til rådighet. Lurer du på noe, ikke nøl med å ta kontakt med en av våre medlemsbedrifter.

Les mer på bauda.no

 

Rep. lette kjøretøy

Rep. lette kjøretøy
Les mer

 

Rep. bilskadefag

Rep. bilskade
Les mer

 

Reservedelsfag

5412

Les mer

 

Billakkererfag

Billakkerer
Les mer

 

Salgsfag (NY!)

11_KONTRAKT

Les mer

 

Informasjonsteknologi (NY!)

IT
Les mer

 

Service og administrasjon (NY!)

Admin
Les mer