Opplæringskontoret

Opplæringskontoret eies og drives av medlemsbedriftene. Alle medlemsbedriftene har lærlinger i opplæringskontoret. Opplæringskontoret har en daglig leder og en fagkonsulent. Vi driver opplæring i fire fag og er godkjent i fylkene Oslo og Viken (tidligere Akershus, Buskerud og Østfold).

Opplæringskontoret er lokalisert i Drammen, sammen med Toyota Norge AS. Vi har både praktiske og teoretiske skolelokaler hvor mye av undervisningen foregår. I tillegg reiser opplæringskontorets medarbeidere ut og følger opp lærlingene ute hos lærebedriftene.

Opplæringskontoret er ansvarlig for lærekontrakten og oppfølging av lærlingen i hele perioden.